NLP מכוון התמקדות © Focusing-Oriented nlp

"NLP מכוון התמקדות" © היא גישה ייחודית המשלבת את ההקשבה העמוקה והשפה של ההתמקדות בתוך הכלים העוצמתיים, המוכרים והטובים של ה NLP.

מתוך למידת רבת השנים של שני התחומים,  ה NLP וההתמקדות, והעבודה בקליניקה בה מצאתי את עצמי משלבת הלכה למעשה, חוויתי איך שתי השיטות יכולות להעצים אחת את השנייה ובכך להעמיק, לדייק ולקצר תהליכים.

"NLP מכוון התמקדות" הוא פיתוח חדש שנולד בקליניקה שלי.

קורסי ה NLP של "מקום לשינוי" עומדים בכל הדרישות של הלשכה הישראלית ל NLP ומשלבים בתוכם את קסם ההתמקדות.

NLP פרקטישנר

NLP מאסטר